edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2021 Audi A5 2.0T Progressiv (4-Dr Hatchback) at Audi Downtown Toronto, Toronto, Ontario