edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 Audi A3 40 Progressiv (4-Dr Sedan) at Audi Downtown Toronto, Toronto, Ontario