edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2019 Audi A4 45 Komfort (4-Dr Sedan) at Audi Downtown Toronto, Toronto, Ontario