edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2020 Audi A3 40 Komfort (4-Dr Sedan) at Audi Downtown Toronto, Toronto, Ontario