edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2020 Audi S3 2.0T Progressiv (4-Dr Sedan) at Audi Downtown Toronto, Toronto, Ontario