edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 Audi R8 5.2 V10 performance (2-Dr Coupe) at Audi Downtown Toronto, Toronto, Ontario